Tekster

På Rosborg Gymnasium bruger vi to lærebøger, nemlig Universets melodi og Det levende univers, 2015-versionen. Derudover findes nogle nye- og gamle noter, som du kan se nedenfor.

Hvis du er lærer og ønsker at bruge nedenstående vejledninger, er du velkommen til at gøre det. Dog må du så gerne føle dig forpligtet til at tilbagemelde dine kommentarer til vejledningerne. Derved kan de måske undergå en positiv udvikling. Du kan sende dine kommentarer til Michael A. D. Møller.Bogtopologi

Hvis du mener, jeg har brugt noget billedmateriale på ulovlig vis, så vær rar og giv mig besked. Så vil jeg straks få fejlen rettet. (Men der burde ikke være noget beskyttet materiale her.)

Astronominoter

En note om at finde liv i rummet set med en astronoms synsvinkel
En note om at finde liv i rummet set med en biologs synsvinkel
En kort tekst om cepheider. Temperaturformel udskiftet 4/10-2019.
Find den astronomiske enhed ved hjælp af observationer foretaget i Stellarium.
Lær at finde en exoplanet ved hjælp af transitdata samt radialhastighedsdata. Programmet ExoFit til statistisk tjek af funden planet. Ønskes kun en kort note om radialhastighedsmetoden, kan denne tekst anvendes. (Opdateret 31/12-15.)
Et forslag til en samling over formler, der kan være anvendelige i astronomi. (Opd. 14/6-2019.)
Introduktion til astronomi (Kapitel 1 i mine gamle noter.) (Opd. 13/6-2019.)
Stjernebilleder, siderisk- og synodisk tid, koordinatsystemer, stjernekortet, astronomiske fænomener set fra Jorden.
Solsystemets dannelse, kometer, Keplers love, en smule celest mekanik.
Øjet og kikkerten som observationsredskaber.
Solen og andre stjerner, luminositet, størrelsesklasser, ekstinktion, parallaksemetoden, Stefan-Boltzmanns lov, spektraltyper, farveindex, HR-diagrammer, hydrostatisk ligevægt, fusionsprocesser, stjerners udvikling væk fra hovedserien, sorte huller, fordampning af sorte huller.
Mælkevejens struktur, galaksetyper,galaksers storskalastruktur samt lidt om liv i rummet.
Skalafaktoren, afstandsbestemmelse for små og store rødforskydninger. Her er også et TInSpire-program til at beregne afstande og tider i universet. Der er også en beregner på NED, som man kan bruge. (Opd. 13/6-2019.)
En “work in progress” note om Nbody-simuleringer. Seneste opdatering er 21/10-2019.
Analyse af to-legemeproblemet.

Tværfaglighed/Almen studieforberelse

En kortfattet gennemgang af hvordan mennesket løste opgaven om at besøge Månen. Hohmann-banen samt Saturn V opsendelse. F-pro programmer. (ZIP-fil.)
En artikel til brug i NV eller et af de første AT-forløb. Overfladisk gennemgang af verdensbilledet.
Hvordan opstod naturvidenskaben, som vi kender den? (Redigeret version juni 2016.)
Ole Rømers observation af månen Io til at bestemme lysets hastighed.
Verdenbilledet og Venusfaserne. En gennemgang af det ptolemæiske system og betydningen af Galileis’ observationer af Venus’ faser. Hvis man i opgave 1 ikke vil bruge tid på at konstruere ekliptiske længdegrader for Venus, kan man benytte dataene i regnearket her.

“Astrobiologinoterne”, som er nævnt under astronominoterne ovenfor, er også tiltænkt som et AT-forløb. Sværhedsgraden svarer sandsynligvis nok til slutningen af 2. g og ellers 3. g. Emnet er ret teoretisk.

“Bestemmelse af den astronomiske enhed”, kan læses i forbindelse med et tværfagligt forløb hvor nogle af fagene astronomi, matematik og historie indgår.

“Exoplaneter” nævnt ovenfor er også tiltænkt som et AT-forløb i matematik og fysik. (Matematisk modellering, empirindsamling, deduktion – perspektivering til induktion ved at analyse af mange exoplaneter kan lede til ny erkendelse indenfor planetdannelsesteorier.)

Andre noter

Galileo Galilei: Dialogue concering the two chief World Systems.

Galileo Galilei: Sidereus Nuncius.

Præsentationer

Der er ingen noter til præsentationerne, så de er nok ret ubrugelige for dem, som ikke har fulgt undervisningen – men måske kan de bruges som inspiration for lærerbegyndere. (Også inspiration til hvordan man ikke vil gøre…)