Tekster

På Rosborg Gymnasium har vi hidtil brugt to lærebøger, nemlig Universets melodi og Det levende univers, 2015-versionen. Begge bøger er ganske omfangsrige, og man skal plukke en del i dem for at holde læsemængden på et moderat niveau.

I det kommende skoleår, 2022-23, vil jeg forsøge mig med at bruge mine egne noter, da jeg bilder mig ind, at eleven får mindre læsearbejde, større overblik og alligevel når det nødvendige stof. Mit forslag til kernestoffet kan du se her.

Bogtopologi

Hvis du er lærer og ønsker at bruge nedenstående vejledninger, er du velkommen til at gøre det. Dog må du så gerne føle dig forpligtet til at tilbagemelde dine kommentarer til vejledningerne. Derved kan de måske undergå en positiv udvikling. Du kan sende dine kommentarer til Michael A. D. Møller.

Hvis du mener, jeg har brugt noget billedmateriale på ulovlig vis, så vær rar og giv mig besked. Så vil jeg straks få fejlen rettet. (Men der burde ikke være noget beskyttet materiale her.)

Astronominoter

Stikordsliste over nogle af funktionerne i AstroImageJ.
En note om nord- og sydlys inkl. et fortran-program til at simulere partikelbaner langs magnetfeltlinier. (Du skal omdøbe aurora.0exe til aurora.exe før det kan køre.) (1/10-20.)
En note om at finde liv i rummet set med en astronoms synsvinkel
En note om at finde liv i rummet set med en biologs synsvinkel
En kort tekst om cepheider. Formel for bolometrisk korrektion udskiftet 24/8-2022.
Find den astronomiske enhed ved hjælp af observationer foretaget i Stellarium.
Exoplaneter. (Opdateret 6/6-23.)
Lær at finde exoplaneter ved hjælp af transitdata samt radialhastighedsdata, som er i Exofit-arkivet. Programmet ExoFit til statistisk tjek af funden planet. Ønskes kun en kort note om radialhastighedsmetoden, kan denne tekst anvendes. (Opdateret 19/5-20.)
Et forslag til en samling over formler, der kan være anvendelige i astronomi. (Opd. 23/11-2022.)
Hyademetoden (30/3-21).
Teorien bag afstandsbestemmelse til en åben stjernehob ved anvendelse af konvergensprincippet.
Stjernebilleder, siderisk- og synodisk tid, koordinatsystemer, stjernekortet, astronomiske fænomener set fra Jorden.
Kosmologi. (Opdateret 6/6-2023.)
Observationsmæssig baggrund for Big-Bang-teorien, skalafaktoren og dens anvendelser samt afstandsbestemmelse for små og store rødforskydninger. Der er en beregner af kosmologiske parametre ved navn Cosmo Tools her. Her er flere kosmologiberegnere, som jeg har lavet.
Mælkevejens struktur, galaksetyper og galaksers storskalastruktur. (6/6-2023)
Hvordan opstod naturvidenskaben, som vi kender den? (Redigeret version juni 2016.)
En “work in progress” note om Nbody-simuleringer. Seneste opdatering er 21/10-2019.
Observationer i astronomi Opdateret 17/1-2023.
En note om hvad man observerer i astronomi og hvordan, man gør det.
Solen og andre stjerner.Opdateret 6/6-2023.
Solens- og andre stjerners udvikling.
(Redigeret 6/6-2023.) Tekst om dannelsen af solsystemet samt om livsbetingelser – herunder nedslag fra rummet. Kraterprogram i TI nSpire-basic findes her
En lille note om sorte huller. Simuleringsprogram til at tegne fotoners baner om et sort hul findes her.
Analyse af to-legemeproblemet. (Trykfejl rettet 31/5-2023.)
En artikel til brug i NV eller et af de første AT-forløb. Overfladisk gennemgang af verdensbilledet.
En gennemgang af det ptolemæiske system og betydningen af Galileis’ observationer af Venus’ faser. Hvis man i opgave 1 ikke vil bruge tid på at konstruere ekliptiske længdegrader for Venus, kan man benytte dataene i regnearket her.

“Astrobiologinoterne”, som er nævnt under astronominoterne ovenfor, er også tiltænkt som et tværfagligt forløb. Sværhedsgraden svarer sandsynligvis nok til slutningen af 2. g og ellers 3. g. Emnet er ret teoretisk.

“Bestemmelse af den astronomiske enhed”, kan læses i forbindelse med et tværfagligt forløb hvor nogle af fagene astronomi, matematik og historie indgår.

“Exoplaneter” nævnt ovenfor er også tiltænkt som et tværfagligt forløb i matematik og fysik. (Matematisk modellering, empirindsamling, deduktion – perspektivering til induktion ved at analyse af mange exoplaneter kan lede til ny erkendelse indenfor planetdannelsesteorier.)

Andre noter

Galileo Galilei: Dialogue concering the two chief World Systems.

Galileo Galilei: Sidereus Nuncius.

Præsentationer

Der er ingen noter til præsentationerne, så de er nok ret ubrugelige for dem, som ikke har fulgt undervisningen – men måske kan de bruges som inspiration for lærerbegyndere. (Også inspiration til hvordan man ikke vil gøre…)Opdateret 25/1-2022.