SRP-opgaveformuleringer

Matematik A og Astronomi: Fouriertransformation og detektion af exoplaneter

Redegør for selvvalgte dele af Fourieranalysen med henblik på at kunne bruge dele af teorien til at analysere datasæt, der er periodiske i tid. Gennemgå observationelle metoder til at lære om exoplaneter. Mål en transitkurve på et demonstrationsplanetarium, der indeholder flere planeter. Benyt Fouriertransformation til at bestemme modelplaneternes omløbstider.
NB: Har du ikke mulighed for at lave forsøg pga. coronavirus-karantænen, kan du anvende
datasættet, der vedlagt opgaven.
Diskuter fordele og ulemper ved at bruge Fouriertransformation til at bestemme omløbstider
for exoplaneter.