Aktiviteter

RadioteleskopParis1
Et radioteleskop for elever. Dette står i haven ved Paris Observatorium.
Opgaverne nedenfor er inddelt i alfabetisk rækkefølge – altså ikke emneinddelte opgaver. Sværhedsgraden svinger fra C-niveau til SRP-niveau, men det kan man sikkert nemt se ved at læse opgaverne igennem først.
 
Der henvises til programmet SalsaJ i en del af aktiviteterne, men man kan jo også overveje om ikke AstroImageJ kunne være et nyttigt program.
 

Man benytter afstandskvadratloven samt fotometri til at finde afstanden til NGC 691 ved at analysere to billeder. Bemærk, at man i øvelsen ikke tager højde for følsomhedsfunktionen for kikkert/detektor, da det vil komplicere øvelsen for meget. (Det er i øvrigt en rigtig god ide at nærlæse hele øvelsesvejledningen, inden man går i gang.)Hvis man synes, der er for meget teknik i ovenstående øvelse, så er der en opgave om samme galakse her. (Opd. 28/11-2019.)

 
Ved at bruge CLEA-programmet, VIREOS øvelse: Classification of Stellar Spectra, bliver man i opgaven sat til at måle nogle spektre for stjerner i Plejaderne.
 
Download billeder af asteroider og undersøg dem ved hjælp af programmet Aladin. Man kan finde asteroider, og man kan i visse tilfælde beregne deres hastighed og afstand.
 
En vejledning for Rosborgs astronomi-elever, hvis de vil arbejde med det observationsudstyr, som vi har på Rosborg Gymnasium. Andre får nok ikke megen glæde af teksten.
 
En opgave, hvor man regner på stjernerne i Centauri-stjernesystemet.
 
Oversættelse af øvelse fra EU-HOU. Husk også svarfilen med mindre du selv vil skrive al databehandlingen.
 
Find den astronomiske enhed ved hjælp af observationer foretaget i Stellarium. Hvis matematikken er al for svær, så kan man nøjes med at observere virtuelt og så taste ind i et færdigt regneark. Som lærer kan du kontakte mig for at få dette.
 
Billeder til Qatar-1b. Spitzer-data fra planeten HD189733b*, som du kan bruge her. Dataene er taget fra euhou.net, hvor du også kan finde flere datasæt. Her er data for TrES-3.
 
Benyt et Internetarkiv – for eksempel Las Cumbres Observatories samt AstroImageJ til at downloade og udmåle en lyskurve for en stjerne, der har en planet kredsende om sig. Lyskurven kan bruges til at finde exoplanetes radius og dens baneinklination såfremt stjernens radius, og masse samt planetens periode kan findes på anden vis.
 
En opgave hvor man skal undersøge lysstrålers bevægelser til at forstå fatamorgana-fænomenet.
 
En opgave, hvor man ser på baneenergi, ellipsebaner og hvad der sker hvis en komet af Hale-Bopps størrelse rammer Jorden. Der er en mere elev-venlig version her.
 
I denne øvelse kan du enten anvende dine egne målinger af en hob til at finde afstand samt alder af hoben, eller du kan anvende de to vedlagte billeder af NGC957. Billederne er taget fra Faulkes Teleskopet. NGC 957 er en meget svær hob af analysere, fordi der er både rødfarvning af lyset og absorption af lys. Du kan downloade billeder fra andre hobe.
 
En opgave om at undersøge Hubbles lov ved at bruge programmet Hubble Redshift fra CLEA-pakken. Programmet duer kun på Windows-maskiner.
 
Hyademetoden (30/3-2021).
Noten gennemgår teorien bag Hyademetoden. Der er også en regnearksfil til at lave databehandlingen. Der er en videopræsentation af teorien bag øvelsen her.
 
Er du ikke fortrolig med billedbehandling er det muligvis en god ide, at starte med denne øvelse. Undervejs får du også lært at bestemme alderen af månekratre. Du kan hente et månebillede til at øve dig på her. Der er endnu flere data her. AstroImageJ kan downloades her.
 
Er du ikke fortrolig med billedbehandling er det muligvis en god ide, at starte med denne øvelse. Undervejs får du også lært at bestemme alderen af månekratre. Du kan hente et månebillede til at øve dig på her. SalsaJ kan downloades her.
 
Benyt Keplers 3. lov på rotationen af Jupiters galileiske måner til at bestemme planetens masse. Opgaven benytter CLEA-pakkens program The Revolutions of the Moons of Jupiter.
 
Benyt en lineal, lommeregner samt dit skarpe øje til at klassificere spiral-, ellipse- og irregulære galakser.
 
Kometer som vandtilførere til Jorden samt en beregning på den frosne vand på Mars.
 
Undersøg strålingen fra universet med rigtige satellitmålinger.
 
En oversættelse af en gammel artikel fra Sky & Telescope, hvor man finder afstanden til- samt alderen af Krabbetågen ved at observere nogle spektrallinier samt anvender dopplerforskydning.
 
Mål Ios periode med Stellarium og beregn ved hjælp af det vedlagte regneark en værdi for lysets hastighed. (Opgaven kan også bruges i Verdensbilledet i fysik samt i samarbejde med geometriundervisning i matematik.)
 
En øvelse hvor eleven skal undersøge sammenhængen mellem lyskurver og planeter vha et miniplanetarium. Øvelsens anden del er for den særligt interesserede elev, som gerne vil øve sig i at eksportere/importere data samt lave foruier-analyse af lyskurverne. Program til fouriertransformation er vedlagt i filen, men der er ikke indlagt lyskurver fra stjernesystemer. Man kan også lave periodogrammer (fourier-grafer) her. NB: Det eksekverbare program har fået omdøbt filen til lys.exe1, så man ikke får problemer med at downloade zip-arkivet. For at det kan køre på en pc, skal du omdøbe filen til lys3.exe.
 
Benyt f.eks. Stellarium til at måle Mars’ synodiske omløbstid for derefter at bestemme siderisk omløbstid for Mars samt dens halve storakse.
 
Mål kraterbredder og kraterdybder på Månen.
 
Mål en rotationskurve for Mælkevejen ved at observere brintskyer med et radioteleskop. Øvelsen er en oversættelse af en aktivitet fra EU-HOU. Til øvelsen findes også en kineæstetisk øvelse, som eleverne kan udføre, hvis de har svært ved at visualisere tågernes bevægelser i Mælkevejen. En lærervejledning kan man hente her. Man kan også se en engelsksproget video, der forklarer øvelsen her. (16min.)
 
Mål Andromeda-galaksens inklination, find ud af hvornår den rammer Mælkevejen og tegn en rotationskurve, så galaksens masse kan estimeres.
 
Ved brug af nogle ESA-billeder bestemmes radius, masse og lysstyrke af en interstellar gassky.
 
En øvelse i at planlægge og udføre et observationsprogram. Udstyret, der er omtalt i teksen, er det udstyr som elever på Rosborg Gymnasium har adgang til. Andre får nok ikke så stor glæde af indholdet.
 
En opgave, hvor man benytter CLEA-pakkens program Radio Astronomy of Pulsars. Man måler nogle spektre for pulsaren i f.eks. Krabbetågen, og derefter bestemmes perioden.
 
Ved at bruge CLEA-programmet Classification of Stellar Spectra, bliver man i opgaven sat til at få information hevet ud af spektret for Sirius.
 
Man anvender fotometri til at undersøge Sirius. Programmet Vireo fra CLEA-pakken benyttes. Vireo strejker mht at beregne størrelsesklassen, så man skal selv beregne instrumentstørrelsesklasser udfra tælletallene. Dvs. farveindekset bliver ikke helt korrekt, da der indgår nogle instrumentafhængige konstanter, der først skal bestemmes.
 
Man anvender billeder fra SOHO-satelitten til at måle Solens omløbstid ved forskellige breddegrader. Programmet SalsaJ kan anvendes til opmålingerne. Der er et lille arkiv med solpletbilleder her. Hvis du ønsker andre billeder, kan de downloades hos ESA. (Brug funktionen Funktioner-Windows-Time Animator i programmet.)
 
I denne øvelse vejer man en spiralgalakse samt bestemmer afstanden til den. Der er spektre vedlagt i zip-filen. Du skal have et program, der kan læse FITS-filer. Jeg anbefaler SalsaJ, som er et javaprogram, der er nemt at gå til – og det er gratis. Det kan køre på alle platforme.
 
Mere fotometri! Vireo eller Photoelectric Photometry of the Pleiades anvendes til at konstruere et HR-diagram for Plejaderne. Man regner et estimat for hobens alder ud ved at undersøge turn-off punktet.
 
Mål størrelsesklasser på nogle billeder for M100, aftegn en lyskurve og bestem afstanden til M100. Billeder kan hentes her. Det er Faulkes-Telescope, der har taget billederne. (Der er også data fra SN1994I, som kan være interessante at bruge.)
 
Download arkivet med V-billeder af SN2017cbv og benyt AstroImageJ til at lave multi aperture fotometri. Her er et B-arkiv. Der er en How to-tekst om anvendelsen af AstroImageJ på siden Tekster.
 
Hent observationsdata fra SIMBAD via enten en webside eller Aladin-appen, og benyt dataene til at lære om egenskaber ved Vega og Betelgeuse.