Astronomi

Herunder kan du læse mere om faget astronomi, men du kan også se en lille video om faget.

Astronomi er det ældste naturvidenskabelige fag, der findes. Astronomien prøver at finde et svar på, hvordan stjernerne fungerer, hvordan Universet er dannet og opbygget (inkl. solsystemet), og hvordan det vil udvikle sig. Kort og godt søger det at svare på spørgsmålet: “Hvordan?” (Spørgsmålet “Hvorfor” søges besvaret andensteds – f.eks. i faget religion.)

Astronomi er dog ikke kun ren teori; såfremt vejret tillader det, bliver der mulighed for at observere og tage billeder med skolens 20 cm-kikkert med CCD-detektor. Det kræver naturligvis, at du er rede til at møde på skolen om aftenen!

Kan jeg bruge det til noget?

m31

Hvis du allerede nu ved, at du vil læse astronomi, fysik eller ingeniørvidenskab, vil faget være dig en rigtig god ballast mht. arbejdsmetoder og færdigheder. Tilsvarende gælder for kemi og biologi – men man skal selvfølgelig huske på ikke at overse valgfag, som er nødvendige for at blive optaget på en bestemt uddannelse. Hvis du ikke vil gå i den naturvidenskabelige retning, kan faget sagtens bruges alligevel. Kurset giver dig en forståelse af forskellige naturfænomener og du lærer at forstå et verdensbillede, der er langt mere omfattende end det traditionelle samfundsmæssige verdensbillede.

Foruden ovenstående fordele så er der, akkurat som i andre naturvidenskablige fag, en klar fordel i ikke at være ignorant med hensyn til naturvidenskab.

Den nye læreplan kan du læse her.