Energi, tryk og Arkimedes’ lov

Energi 1. Energiomdannelser, effekt og brændværdi

Energi 2. Mekanisk energi

Energi 3. Termisk energi

Tryk samt trykket fra en væskesøjle og repetition af absolut temperatur

Trykket fra en væskesøjle – eksperiment

Arkimedes’ lov

Arkimedes’ lov – eksperiment