Geovidenskab

Et beslægtet fag til astronomi er geovidenskab, hvor man især arbejder med Jordens struktur og tidslige udvikling. I Geologien/geofysikken arbejder man med de samme spørgsmål men for alle kloder i Solsystemet – deraf slægtsskabet.

Herunder er der links til nogle noter + øvelser i GV.

En regnearksopgave hvor man skal tegne en lysstråles bane, når der er mulighed for fata morgana.
En note om vindmølle- og solenergi.
En øvelsesvejledning med teorien bag seismik for en to-lagsmodel. Man skal bruge seismikudstyr, som kan bestilles hos geoinstrumentbank.dk.
Et forløb, hvor eleverne måler Jordens omkreds og tyngdeacceleration og derefter beregner dens masse og densitet. Resultatet sammenlignes med en målt densitet for en lokal sten.
Endelig undersøges trykket som funktion af højden ved brug af en simpel lineær model.
En note om pendulet og dets anvendelse til at bestemme Jordens tyngdeacceleration. Med en GPS kan man også bestemme Jordens, radius og masse og middeldensitet.
Hvordan daterer man klipper og sten ved hjælp af isotopmålinger? (Opdateret 10/1-2019.)
(Fejl rettet 31/5-2016. Red. 11/9-2019.) En øvelsesvejledning med teorien bag wennersondering. Til fortolkning af dataene er der også et regneark, som er udviklet af Bo Holm Jacobsen, Århus Universitet. Regneark til modelbestemmelse af dybden er her. Man skal bruge udstyr fra geoinstrumentbank.dk.
Benny Lautrup har i KVANT nr 2, 2005 skrevet en lille artikel om tsunamier. Den er der henvist til her.
En “Work in progress”-note om gasfysik, vejret og klimaet og en klimamodel for en planet. (Opdateret 20/6-2019.) Her er et link til TInSpire-dokumentet vådadiabat.tns. Her er et link til en atmosfæremodel, der er bygget på Kiehl og Trenberths model. Her er et link til en model over atmosfæren, hvor man kan beregne dugpunktstemperatur og højde.
Programmeringsprojekt i samarbejde med matematik ifm. SRP-forløb. Forløbets omfang er 12 moduler à 95m, hvoraf halvdelen er i GV. Se plan-eksempel her. Samme forløb er også gennmført af Peter P. Kjeldsen, hvor MA og Fy var de bærende fag. Noterne til det forløb kan du finde her.