Geovidenskab

Et beslægtet fag til astronomi er geovidenskab, hvor man især arbejder med Jordens struktur og tidslige udvikling. I Geologien/geofysikken arbejder man med de samme spørgsmål men for alle kloder i Solsystemet – deraf slægtsskabet.

Herunder er der links til nogle noter + øvelser i GV

En regnearksopgave hvor man skal tegne en lysstråles bane, når der er mulighed for fata morgana.
En øvelsesvejledning med teorien bag seismik for en to-lagsmodel. Man skal bruge seismikudstyr, som kan bestilles geoinstrumentbank.dk.
En kort note om gasfysik og en klimamodel for en planet. (Opdateret 13/4-2018.) Her er et link til TInSpire-dokumentet vådadiabat.tns.
En note om pendulet og dets anvendelse til at bestemme Jordens tyngdeacceleration. Med en GPS kan man også bestemme Jordens, radius og masse og middeldensitet.
(Fejl rettet 31/5-2016.) En øvelsesvejledning med teorien bag wennersondering. Man skal bruge udstyr fra geoinstrumentbank.dk.
Hvordan daterer man klipper og sten ved hjælp af isotopmålinger? (Tilføjelse til K/Ar-metoden maj 2018.)