Radioaktivitet

Dette emne er primært Fysik B.

Radioaktivitet 1. Kernen, henfaldstyper og bevarelseslove

Radioaktivitet 2. Henfaldsloven og aktivitet

Radioaktivitet 3. GM-røret og svækkelsesloven

Radioaktivitet 4. Masse, energi, bindingsenergi og Q-værdi

Radioaktivitet 5. Kerneenergiens udnyttelse

Radioaktivitet 6. Elementær dosimetri