Kosmologi

Indholdet er tilpasset Fysik B.

Dopplereffekten, spektre og Hubble-Lemaître-loven

Kosmologisk princip, skalafaktoren, parallakser og cepheider

Baggrundsstråling, mørkt stof og mørk energi, grundstofdannelse

Anvendelser af skalafaktoren