LMFK-bog

I bogen Astronomiske observationer og eksperimenter henvises i enkelte øvelser til denne hjemmeside. Bogen kan i øvrigt købes som E-bog eller som papirbog.

Herunder findes en liste over materialet, så det er hurtigt at finde.

Billeder

  1. Zip-arkiv af solpletbilleder.
  2. Krabbetågen – billeder.
  3. HR-diagrammet.
 

Dansksprogede øvelser fra EU-HOU

  1. Introduktion til SalsaJ.
  2. Afstandsbestemmelse i Universet ved hjælp af SN Ia-metoden.
  3. Måling af afstande i Universet ved hjælp af Cepheider. (Excelfil at udfylde ifm opgaven.)
  4. Måling af Mælkevejens masse.

Kapillareffekten

  1. Take your classroom into space.
  2. Dansk vejledning fra SDU.
  3. Vejledning til at bygge apparaturet til kapillareffekten.

Trykfejl i bogen

I tabel 42.1 på side 81 skal der ud for G0-stjerner stå 4,4 ved MV. (Istedet for 4,0.)

En bedre formel for en åben hobs alder er givet ved formlen: T = 228·exp(5,5062·(B-V)) Myr. Modellen antager, at Z = 0,016. Bemærk at der er foretaget et skift i uafhængig variabel ift. den oprindelige formel. Dataene til kalibreringen er hentet hos Dartmouth Stellar Evolution Database.

Finder du andre fejl, så skriv til mig, så de kan tilføjes her.