Rum og tid

Hvis man har interesse i relativitetsteori, er der her 6 små videopræsentationer, som introducerer nogle resultater og fænomener derfra. Indholdet er tid og hastighed, tid og tunge legemer, myoner, sorte huller, Einsteins kasse samt impuls og energi.

Præsentationerne gennemgår ikke den bagvedliggende teori, som oftest er ret vanskelig at forstå.  Præsentationerne findes også i Powerpoint-format og der er et opgaveark med 8 opgaver. I opgave 8 skal der bruges et TInSpire-program – Fotontorpedo.tns. Alle filer kan downloades her. Hvis man oplever at Fotontorpedo er for langsom, eller man ikke har TInSpire, så kan et pc-program downloades her.

Af litteratur kan anbefales bogen Speciel relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj, Århus universitetsforlag, 2016.