SOHO-arkivet

Herunder er en ultrakort indføring i, hvordan man henter aktuelle data fra Soho-satellitten. SOHOs website kan man finde her.

SOHO-satellittens data er offentligt tilgængelige, og man kan få adgang til dem via en Java-applet. Appletten kan hentes her. Hvis du ikke allerede har Java på din pc, kan du hente Java her. De nyeste data er ofte lukket for offentligheden, men man kan søge efter data, der er ældre end 1-1½ år.

Til gymnasiebrug kan programmet f. eks. bruges til at hente billeder af solpletter, så Solens rotationstid kan bestemmes. (Se øvelsesvejledning under punktet Astronominoter i menuen til venstre.)

Man kan også hente billeder, hvor solskiven er afskærmet, så man kan undersøge om kometer og lignende ramler ind i Solen. (Prøv f.eks. at søge på 12. marts 2010.)

Programmet har sin egen vejledning, men hvis man bare vil bruge programmet til at finde solpletter/kometer kan man læse videre herunder.

Solpletter
Kometer
Solaktivitet
Solens udstråling

Solpletter

3-20100926_1635_mdiigr_512

Åbn programmet. Øverst på skærmbilledet er der en menulinie, og man skal vælge det menupunkt, der hedder Windows. I rullemenuen skal man dernæst vælge Time Animator.

Marker filteret MDI Continuum, og vælg dernæst det tidsrum, du gerne vil søge efter billeder. Du kan vælge størrelsen af billeder (512/1024) og antallet af billeder i det valgte tidsrum. Hvis databasen ikke kan finde nogen billeder, skal du skifte tidsrum.

Når søgningen har givet resultat, kan du trykke på Play-knappen og se en animation af de fundne billeder. Du bestemmer selv hvor hurtigt animationen skal foregå, og du kan hoppe frem og tilbage ét billede af gangen, hvis du vil det.

Endelig kan du gemme alle billederne i en mappe efter eget valg. Billederne gemmes i jpg-format, så de kan let læses af andre programmer.

MDI betyder Michelson Doppler Imager. Du kan læse mere om MDI her.

Kometer

13-20100312_1754_c2_512

Åbn programmet. Øverst på skærmbilledet er der en menulinie, og man skal vælge det menupunkt, der hedder Windows. I rullemenuen skal man dernæst vælge Time Animator.

Marker filteret LASCO C2 eller LASCO C3, og vælg dernæst det tidsrum, du gerne vil søge efter billeder. Du kan vælge størrelsen af billeder (512/1024) og antallet af billeder i det valgte tidsrum. Hvis databasen ikke kan finde nogen billeder, skal du skifte tidsrum.

LASCO C2 tager billeder i en stor forstørrelse – og altså med et relativt lille synsfelt (man ser en udbredelse på 16,9 millioner km), mens LASCO C3 tager billeder med et større synsfelt (man ser en udbredelse på 45 millioner km) – og altså en mindre forstørrelse.

LASCO betyder Large Angle Spectrometric Coronagraph. Du kan læse mere om detektoren her.

Solaktivitet

20110925_0100_eit171_512

Åbn programmet. Øverst på skærmbilledet er der en menulinie, og man skal vælge det menupunkt, der hedder Windows. I rullemenuen skal man dernæst vælge Time Animator.

Hvis du gerne vil se Solen i forskellige bølgelængdeområder – og dermed få et blik af hvor aktiv, den er, så kan du anvende nogle af filtrene EITxxx hvor xxx angiver bølgelængden (målt i Ångstrøm) for det filter, man observerer med. Hvis man bare vil have et hurtigt overblik, kan man også besøge et oversigtsbillede hos ESA.

EIT betyder Extreme Ultraviolet Imaging Telescope. Du kan læse mere om EIT her.

Solens udstråling

Irradians

Hvis man er interesseret i at undersøge Solens udstråling, som funktion af tiden, kan man anvende resultaterne fra det instrument, der hedder VIRGO. (De Detektorer, der måler absolut irradians er Diarad og PMO6V.) Du kan læse mere om Virgo her.

Metoden er som følger.

Åbn programmet – hvis der er flere faner, skal du vælge den fane, der hedder Search. Vælg ønsket tidsrum, VIRGO-instrumentet og så f. eks. Diarad eller PM06-detektoren.

Resultatet kommer som FITS-filer, og man kan kun downloade dem, hvis man registrerer sig hos SOHO-centeret. Det koster heldigvis ikke noget. Når du er logget ind kan du gemme resultaterne.

For at lave en graf, vil de fleste nok foretrække at tallene indlæses i et regneark eller lignende. Derfor skal FITS-tallene konverteres via et 3. parts program. Programmet ALADIN, som er gratis, kan indlæse en FITS-fil og derefter eksportere det til en ASCII-fil: Når filen er indlæst i Aladin, vælges FILES-EXPORT PLANES. Så genereres en txt-fil. Filen gemmer dataene i engelsk format, så du skal åbne filen i Notepad eller lignende, og derefter køre en søg og erstat, hvor du erstatter alle punktummer med kommaer. Derefter gemmes igen, og filen er klar til indlæsning i regneark.

Du kan iøvrigt læse en tutorial om Aladin her.